Tavoitteet

Kasvatuksen ja koulutuksen perusasiat kuntoon

Koulutuksen järjestäminen on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä, ja tulevalla valtuustokaudella pitää kohdistaa riittävästi resursseja. Suomalaiset päiväkodit ja koulut kuuluvat tutkitusti maailman parhaimmistoon ja niissä työskentelevät ovat alansa asiantuntijoita. Koulutuksella tasoitetaan parhaiten eriarvoisuutta ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Suomalainen koulutusjärjestelmä ei kestä jatkuvaa resurssien kiristymistä ja leikkaamista. Leikkaukset koulutuksesta ovat leikkauksia lasten tulevaisuudesta!

Jokainen lapsi ansaitsee pätevän opettajan. Varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilöstön työolot ja palkkaus on laitettava kuntoon –  hyvinvoiva työntekijä pystyy tukemaan lasta kasvussaan paremmin. Jokainen lapsi ansaitsee kiireettömän ja turvallisen oppimisympäristön. Henkilöstön jatkuva alimitoitus vaarantaa sekä lasten että työntekijöiden jaksamisen ja turvallisuuden.

Miten?

 • Pienennetään päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja.
 • Varmistetaan, että jokaisessa päiväkotiryhmässä ja koululuokassa työskentelee vähintään yksi pätevä opettaja.
 • Huolehditaan, että varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on riittävästi koulutettua henkilökuntaa myös sairastapausten sattuessa.
 • Varmistetaan päiväkoti ja koulurakennusten turvallisuus. Sisäilmaongelmiin on puututtava!
 • Tampereen kaupungin tulee olla vastuullinen työnantaja. Työntekijöistään huolehtiva kunta houkuttelee parhaat työntekijät.
 • Lisätään koulupsykologien, toimintaterapeuttien,  ja opinto-ohjaajien määrää.

Mielenterveyspalvelut mielekkäiksi

Kuntien pitää lisätä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita sekä parantaa viestintää palveluiden saatavuudesta. Jokaisen kuntalaisen tulee päästä avun piiriin välittömästi. Jokaisen kuntalaisen pitää myös päästä tarvittaessa psykoterapiaan taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Mielenterveyspalveluiden saatavuuteen panostamalla luodaan hyvinvoiva kunta!

 

Miten? 

 • Otetaan mallia Helsingistä ja toteutetaan terapiatakuu myös Tampereella.
 • Lisätään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita (kuten mm. Osviitta).
 • Tiedotetaan kattavasti kunnan tarjoamista mielenterveyspalveluista.
 • Panostetaan mielenterveyttä ylläpitäviin palveluihin, kuten kulttuuriin ja lähiluontoon.

Yhdenvertainen Tampere!

Jokaisen tamperelaisen tulee tuntea olonsa arvokkaaksi juuri sellaisena kuin on! Yhdenvertainen kunta huomioi strategiassaan ja viestinnässään kaikki kuntalaiset. Esimerkiksi Pride-liputuksella annetaan vahva viesti kunnan yhdenvertaisuuteen pohjautuvista arvoista. Yhdenvertaisuuden tulee näkyä kaikissa Tampereen palveluissa, niin arjen asioissa kuin mahdollisuudessa harrastaa ja saada kulttuurielämyksiä.

Miten?

 • Huomioidaan yhdenvertaisuus paremmin kaupungin strategiassa ja kaikissa kaupungin palveluissa
 • Pidetään huolta kaupungin esteettömyydestä.
 • Pysäytetään alueiden eriarvoistumiskehitys ja  pidetään huoli, että edullisia vuokra-asuntoja on tarjolla ympäri Tamperetta.
 • Parannetaan kaupungin viestintää ja huomioidaan viestinnän selkokielisyys.
 • Koulutetaan lasten ja nuorten parissa työskenteleviä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä antirasismista.
 • Lisätään paikallisiin opetussuunnitelmiin sukupuoli- ja seksuaalinormeja purkavaa sekä antirasistista pedagogiikkaa.
 • Varmistetaan, että jokaisella tamperelaisella on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja kulttuuria.