Ihmisoikeudet eivät ole mielipidekysymys ja vihapuhe ei ole sananvapautta!

Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että joka ikisellä ihmisellä riippumatta sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta on samat ja yhtäläiset oikeudet. Tämä ei ole mielipidekysymys, vaan fakta. 

Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että jokainen voi tuntea olevansa yhtä tärkeä osa yhteisöä ja että, jokaista kohdellaan yhdenvertaisesti kaupungissamme. Minä haluan, että jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi Tampereelle, riippumatta syystä miksi tänne muuttaa. Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että kaupunki huomioi ihmisten moninaisuuden  viestinnässään ja strategiassaan. Esimerkiksi viestimällä päätöksistä selkokielisesti ja huolehtimalla kaupunkiympäristön esteettömyydestä. Yhdenvertaisuuden tulee olla kaikkea toimintaa läpileikkaava toimintaperiaate. 

Asennemuutos tuntuu välillä tapahtuvan tuskallisen hitaasti, ja meidän kaikkien on tehtävä sinnikkäästi töitä yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. On erityisen tärkeää, että asennemuutoksen rakentaminen aloitetaan jo varhaisessa vaiheessa lapsen kehitystä ja tässä avainasemassa ovat lasten ja nuorten parissa työskentelevät henkilöt. Lasten ja nuorten parissa työskenteleville tulisi tarjota täydennyskoulutusta mm. sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä antirasismista. On myös erittäin tärkeää, että Tampere lisää kaupungin omiin varhaiskasvatus- ja  opetussuunnitelmiin sukupuoli- ja seksuaalinormeja purkavaa sekä antirasistista pedagogiikkaa. Nämä esimerkit ovat vain pieni osa niistä työkaluista, joiden avulla voimme rakentaa Tampereesta yhdenvertaisuuteen panostavan kaupungin. Yhdenvertaisuuden tulee näkyä kaikissa Tampereen palveluissa, niin arjen asioissa kuin mahdollisuudessa harrastaa ja saada kulttuurielämyksiä.

Yhdenvertainen Tampere rakennetaan yhdessä! Liity yhdenvertaisuuden puolustajien joukkueeseen ja äänestä minua!